Svensk företagsekonomi i världen, världen i svensk företagsekonomi

Välkommen till den företagsekonomiska ämneskonferensen i Uppsala 20-21 oktober 2016!

I höst arrangeras den företagsekonomiska ämneskonferensen i Uppsala. Konferensen behandlar företagsekonomisk forskning, utbildning och samhällspåverkan. Årets huvudtema är den tilltagande internationaliseringens inverkan på det svenska företagsekonomiska fältet. Företagsekonomer i Sverige uppmuntras att inkomma med förslag på sessioner, paneler eller presentationer med anknytning till huvudtemat eller sådana som ligger utanför. Konferensens huvudtema har kopplingar till ett antal aktuella frågor, som t ex:

Organiseringen av ämnet

Ett tema med koppling bl a till internationell ackreditering och utvärdering/rankning, samarbeten och gemensamma examina med utländska universitet, mellaneuropeisk företagsekonomi vs anglosaxisk uppdelning i underområden, antagning av utländska studenter.

Forskningens förutsättningar, innehåll, genomförande och utveckling

Forskning på svenska och engelska; internationell och nationell publicering; forskning i svenska och internationella kontexter; internationalisering – en svensk företagsekonomisk spetskompetens?

Utbildning på grundläggande, avancerad och forskarnivå

Exempel på högaktuella frågeställningar är: Utländska studenter, kassako eller kvalitetsproblem? Hur konkurrera med utbildning på internationella marknader? Hur hantera blandade studentgrupper?

Svensk företagsekonomi och de ”stora” samhällsfrågorna

Hur kan företagsekonomisk utbildning och forskning bidra till en bättre förståelse och hantering av de stora samhällsfrågorna som t ex samhällsutveckling, globalisering, mångfald, jämställdhet och hållbarhet?

Svenska är konferensens huvudspråk men vi tar gärna emot sessionsförslag att genomföras på engelska då konferensen också välkomnar icke-svensktalande företagsekonomer verksamma i Sverige.

Årets ämneskonferens går av stapeln 20-21 oktober på Ekonomikum, Uppsala universitet. Förslag på sessioner och presentationer skickas till (fekis2016@fek.uu.se). Förslagen ska omfatta maximalt en sida och ange sessionens syfte, medverkande (helst flera personer från olika lärosäten), språk (svenska, engelska, eller båda), idéer om genomförande och uppgift om sessionen är tänkt att passa under någon av temana ovan eller om den har ett annat tema. Skicka in förslag senast den 30 maj!

 

Varmt välkomna till Uppsala den 20–21 oktober!